Departamento T14

Educación, Actividade Física e Saúde

O grupo GIES10...


Liñas de investigación


  • Innovación Educativa: formación de educadores e avaliación de programas
  • Deporte e actividade física: rendemento e saúde e actividade física e saúde
  • Saúde: educación para a saúde e calidade de vida

Web do grupo