Departamento T14

Benvidos á paxina web do Departamento de Didácticas Especiais da Universidade de Vigo.

O departamento de Didácticas Especiais está integrado por sete áreas: Didáctica da Expresión Corporal, Didáctica da Expresión Musical, Didáctica da Expresión Plástica, Didáctica da Lingua e a Literatura, Didáctica das Ciencias Experimentais, Didáctica das Ciencias Sociais e Educación Física e Deportiva.

A presenza dos profesorado do departamento repártese nos campus de Pontevedra e Ourense, sendo a sede do departamento neste último campus.

Os seus membros forman parte de diferentes grupos de investigación que participan en numerosos proxectos I+D+i, financiados tanto en convocatorias públicas competitivas (fondos FEDER, proxectos de investigación do Plan Nacional, Xunta de Galicia) como polo sector privado.

 
Buzón QSP