Departamento T14

Colaboración e Innovación para a Equidade Educativa e Social (CIES)

O grupo de investigación CIES...


Liñas de investigación


  • Procesos de innovación e cambio para a inclusión e a exclusión educativa e social
  • Recursos tecnolóxicos en e para a educación e a formación
  • Educación para a sustentabilidade e xénero
  • Educación, historia e filosofía cunha perspectiva de xénero

Web do grupo